Objavljen poduzetnički NPOO natječaj: Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program
oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih
prijedloga „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno
učinkovito gospodarstvo kojim će poduprijeti bržu prilagodbu
gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te utjecati na
smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost
proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te
jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Predmet Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te
srednje kapitaliziranih privatnih poduzeća iz energetski intenzivnih
industrija. Ulaganja se odnose na promicanje kružnog gospodarstva,
odnosno uvođenje resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni
vijek proizvoda, kao i na smanjenje štetnih emisija energetski
intenzivnih industrija.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati:
– početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za uvođenje
novih tehnologija i tehnoloških rješenja u poslovne procese koji
rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška
energije i/ili smanjenjem emisija CO2
– ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje
električne/toplinske/rashladne energije iz obnovljivih izvora (sunca,
vjetra, geotermalne)
– provedba energetskog pregleda poduzeća za mala i srednja poduzeća
– priprema tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i revizija
projekta.

Ukupna vrijednost poziva: 1.900.000.000,00 HRK.
Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:
– za mala i srednja poduzeća: od 750.000,00 do 7.500.000,00 HRK
– za srednje kapitalizirana poduzeća: od 2.000.000,00 do
35.000.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji: mala i srednja poduzeća i srednje
kapitalizirana privatna poduzeća iz energetski intenzivnih industrija
(razredi iz sektora C prema NKD 2007): prehrambena industrija (10) ,
proizvodnja tekstila (13), drvoprerađivačka industrija (16), papirna
industrija (17), kemijska industrija (20), građevinska industrija (23),
metaloprerađivačka industrija (24).

Razdoblje zaprimanja prijava: od 1. kolovoza do 1. prosinca 2022.
Način podnošenja projektnih prijedloga:
Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO.

Osobe za kontakt:
iva@arios.net / mob: 099 3705 884
marija@arios.net / mob: 098 2088 88
Za sve nejasnoće i pitanja, stojimo Vam na raspolaganju!

Više na:
https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390

NOVOSTI