Obavijest za sve udruge

OBVEZA ISHOĐENJA RJEŠENJA NADLEŽNOG UREDA ZA PRODAJU IZVAN PRODAVAONICA

…su zadnje izmjene Zakona o trgovini, koje su stupile na snagu 6. ožujka 2014. godine, donijele za udruge bitne izmjene glede načina obavljanja prodaje svojih proizvoda na malo izvan prodavaonica. Od navedenog dana, udruge su dužne na prodajnom mjestu odnosno u prodajnom objektu imati isprave o stanju robe odnosno isprave iz kojih se može spoznati poslovni događaj (zaduženje i razduženje te maloprodajnu cijenu robe) tzv. “zaduženje za vlastitu robu” kroz cijelo vrijeme obavljanja prodaje, te istu predočiti na uvid inspektoru na njegov zahtjev.

Pored toga, udruge postaju obveznici ishođenja rješenja nadležnog ureda kojim se utvrđuje da prodajni objekt, oprema i sredstva kojima se obavlja djelatnost trgovine odnosno prodaje vlastitih proizvoda (prodajna klupa, štand, kiosk, vaga, metar, rashladne vitrine i dr. sredstva i oprema) udovoljavaju minimalnim tehničkim i drugim propisanim uvjetima za obavljanje robe na malo izvan prodavaonice, osim u slučaju prigodne prodavaonice.

NOVOSTI