Obavijest za sve korisnike

POVEĆANA STOPA DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA 15% ZA HONORARE I PLAĆE

…zadnjim izmjenama Zakona o doprinosima (Narodne novine, br.41/2014) koji je stupio na snagu 1. travnja 2014. stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje povećana je s 13% na 15%. Nova stopa za zdravstveno osiguranje od 15% primijenit će se kod obračuna plaće za mjesec travanj 2014. (obračun u svibnju 2014.)

Kod isplate honorara (drugog dohotka) doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje obračunavat će se po stopi od 15% za honorare od kojih se utvrđuje drugi dohodak kada je dužničko-vjerovnički odnos, na temelju kojeg je nastala obveza isplate, nastao od 1. travnja 2014.

NOVOSTI