Obavijest o ukidanju umanjenja osnovice za obračun doprinosa na minimalnu plaću

Poštovani,

Upravo sam saznala da je novim Zakonom o minimalnoj plaći koji je stupio na snagu 01.01.2019. godine ukinuto oslobođenje od dijela obveznih doprinosa na minimalnu plaću koje je uvedeno od 01.01.2018. godine.

Ali uveli su prijelazno razdoblje za 2019. g. i 2020. g., ali samo za poslodavce i radnike koji su to pravo ostvarili do dana stupanja na snagu novog Zakona, tj. za one koji su oslobođenje koristili tijekom 2018. godine. Tim poslodavcima i radnicima se omogućava korištenje ove olakšice, ali na slijedeći naćin:

Za 2019. godinu – mjesečna osnovica za obračun doprinosa na plaću umanjuje se za 50% iznosa ninimalne plaće ili razmjernog dijela mimimalne plaće, a
Za 2020. godinu – mjesečna osnovica za obračun doprinosa na plaću se umanjuje za 25% iznosa minimalne plaće ili razmjernog dijela mimimalne plaće.
Poslodavci koji su do stupanja na snagu novog Zakona o minimalnoj plaći koristili oslobođenje za određene radnike, mogu ga koristiti i u 2019. godini, u visini 50% minimalne plaće. Počevši od plaće za siječanj 2019. godine, oslobođenje se koristi samo pri obračunu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje koji se plaća po stopi od 16,5% (od 01.01.2019. godine ukinuta je obveza doprinosa za zaštitu zdravlja na radu i doprinosa za zapošljavanje).

U Vašem slučaju ovo znači da Vi oslobođenje ne možete koristiti za radnike koji su kod Vas počeli raditi u 2018. i 2019. godini. Već ga možete koristiti samo za radnike koji su kod Vas počeli raditi u 2017. godini i ranije, a za koje ste to oslobođenje koristili u 2018. godini.

NOVOSTI