Obavijest!

 

Poštovani, podsjećamo vas:

  • Primjena Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva proširena je od 1. svibnja 2024. na sve poslodavce i radnike u RH u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

???? Poslodavac je dužan isplaćivati osnovnu plaću za svibanj 2024. i dalje za tipične poslove u ugostiteljskoj djelatnosti najmanje u propisanom iznosu.

  • Temeljem Odluke o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo proširena je na sve poslodavce i radnike u RH u djelatnosti građevinarstva

???? Određene su nove najniže osnovne plaće počevši s obračunom za lipanj 2024. i dalje.

  • Plaća se treba ugovoriti u bruto iznosu jer to propisuje Zakon o radu.
  • Bruto iznos se sastoji od iznosa za isplatu radniku i javnih davanja iz plaće u skladu s posebnim propisima.
  • Državljani trećih zemalja mogu raditi u RH s dozvolom za boravak i rad ili potvrdom prijavi rada.
  • Radnik ima pravo na tjedni odmor prema Zakonu o radu u neprekidnom trajanju od najmanje dvadeset četiri sata, kojem se pribraja i dnevni odmor.
  • Maloljetnik pak ima pravo na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje četrdeset osam sati.
  • Ovaj odmor radnik prema Zakonu o radu koristi nedjeljom te u dan koji nedjelji prethodi, odnosno iza nje slijedi.

 

NOVOSTI