OBAVIJEST

Poštovani,

dopisom Hrvatske udruge poslodavaca od 9. ožujka 2023. obaviješteni smo da se poslodavce, u postupku ishođenja dozvole za boravak i rad i dozvole za boravak i rad „EU plava karta“ državljanima trećih zemalja, upućuje na sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme, odnosno da se sklopljeni ugovori o radu na neodređeno vrijeme s državljanima trećih zemalja trebaju izmijeniti na određeno vrijeme, u pravilu na ono vrijeme za koje se izdaje dozvola za boravak i rad.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu dodatno je naglašeno da je institut ugovora o radu na određeno vrijeme izniman način sklapanja ugovora o radu prilikom zasnivanja radnog odnosa, a da su ugovori na neodređeno vrijeme pravilo kod zasnivanja radnih odnosa.

Tako se ugovor o radu od 01.01.2023. može sklopiti, samo iznimno, na određeno vrijeme za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen kada je zbog objektivnog razloga potreba za obavljanjem posla privremena. Ugovor o radu na određeno vrijeme može se sklopiti u najdužem trajanju od tri godine, a s istim radnikom smije se sklopiti najviše tri uzastopna ugovora o radu na određeno vrijeme, čije ukupno trajanje, uključujući i prvi ugovor, nije duže od tri godine.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike već je dalo mišljenje d, sukladno pozitivnim propisima, nema zapreke da poslodavci s radnicima trećih zemalja sklapaju ugovore o radu na neodređeno vrijeme, pri čemu će naravno, za zakonitost rada i boravka radnika od presudne važnosti dozvola za boravka i rad koja se tim radnicima izdaje u skladu sa Zakonom o strancima, pa bi u slučaju eventualnog ne odobravanja dozvole za boravak i rad u RH, to mogao biti opravdan razlog za izvanredno otkazivanje ugovora o radu.

 

NOVOSTI