NOVOSTI o uvođenju eura kao službene valute u RH

– dvojni optjecaj: od 01.01.2023. do 14.01.2023. (primatelj plaćanja
dužan je za plaćanje gotovim novcem kune ostatak vratiti u gotovom novcu
eura).
– obvezno dvojno iskazivanje:
1. od 05.09.2022. do 31.12.2023.
2. obvezno dvojno iskazivanje prema potrošaču, dvojno iskazivanje
između poslovnih subjekata nije obvezno (npr. prema poslovnim
partnerima)
3. poslovni subjekt dužan je dvojno iskazivati cijenu robe i usluge: u
poslovnoj prostoriji na prodajnom mjestu ili na robi odnosno cjeniku, na
internetskoj stranici tijekom oglašavanja u bilo kojem trenutku kojim se
nudi prodaja robe ili usluge, u ponudi ili ugovoru.
4. dvojno iskazivanje na računu: podrazumijeva iskazivanje ukupnog
iznosa na računu, na računu je potrebno iskazati i fiksni tečaj
konverzije, nije nužno iskazivati iznos na ekranu POS uređaja niti na
ispisanom slipu (jer će obveza dvojnog iskazivanja biti zadovoljena
iskazivanjem ukupnog iznosa na glavnom računu)
5. dvojno iskazivanje putem internet trgovina: cijene na početnoj
stranici (ali samo u slučaju ako je na početnoj stranici istaknut
određeni proizvod koji se potrošaču nudi po određenoj cijeni), ukupan
iznos košarice i ukupan iznos pri završetku kupovine – iznos koji će
potrošač trebati platiti, ukupan iznos na potvrdi narudžbe, ukupan iznos
na računu.
NAPOMENA: karte i ulaznice koje predstavljaju ujedno i račun (npr.
prijevozne karte) nisu izuzete od obveze dvojnog iskazivanja
NIJE DOPUŠTENO SKRAĆIVANJE FIKSNOG TEČAJA KONVERZIJE (tečaj je 7,53450)
Fiksni tečaj konverzije je decimalni broj koji ima pet decimalnih mjesta
i ne smije se skraćivati.
Dobiveni novčani iznos zaokružuje se na dvije decimale, a na temelju
treće decimale. Ako je treća decimala manja od pet, druga decimala
ostaje ne promijenjena. Ako je treća decimala jednaka ili veća od pet,
druga decimala povećava se za jedan.
VAŽNO! iako su automati i samoposlužni uređaju izuzeti od obveze dvojnog
iskazivanja, u slučajevima kada se na istima može dobiti račun, on mora
biti dvojno iskazan.
DVOJNO ISKAZIVANJE PLAĆE: za sve one plaće koje su isplaćene na dan
05.09.2022. godine i kasnije postaju obveze dvojnog iskazivanja, uz
prikaz fiksnog tečaja konverzije (samo onaj iznos koji je isplaćen
radniku na račun).
Plaća i ostale naknade za prosinac/2022. koje se isplaćuju u
siječnju/2023. isplaćuju se u euru.

NOVOSTI