Novi Zakon o zaštiti potrošača

Zagreb, 13.6.2014.

Novim Zakonom propisano je da se sezonsko sniženje može provesti najviše tri puta godisnje, te da može započeti između 27. prosinca i 10. siječnja, 1. i 15. travnja i 10. i 25. kolovoza i može trajati najdulje 60 dana.
Rok u kojem se potrošač može predomisliti vezano uz sklapanje ugovora o prodaji na daljinu ili prodaji izvan poslovnih prostorija iznosi 14 dana.

Što se tiče akcijske prodaje propisano je da ista ne može trajati dulje od 30 dana.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj trgovac – pravna osoba ako:

1. jasno, vidljivo i čitljivo ne istakne iznos maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda ili usluga koje pruža (članak 7. stavak 1.)

2. se ne pridržava istaknute maloprodajne cijene i uvjeta prodaje (članak 7. stavak 7.)

3. pri oglašavanju u kojem se navodi maloprodajna cijena proizvoda ili usluga ne navede i cijenu za jedinicu mjere (članak 7. stavak 8.)

..i u brojnim drugim situacijama. Dobro se informirajte i prokomentirajte Zakon s našim predavačem Darkom Grafom, dipl.iur.

PROGRAM SEMINARA I PRIJAVA >>>

Srdačan pozdrav,
Tihana Kralj, dipl.ing.
marketing manager
Verlag Dashöfer d.o.o., za izdavačku djelatnost
Šubić‡eva 42/1, 10 000 Zagreb
tel: +385 1 6414 968
fax: +385 1 4655 108

Aktualna ponuda seminara

Porezi

Računovodstvo financijske imovine
dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor Rijeka, 28.5.2014.
Zagreb, 23.7.2014.

Nove trošarine i PDV na osobne automobile
Mira Ognjan dipl.oec. Zagreb, 29.5.2014.

Posebnosti računovodstva za male poduzetnike – hrvatski standardi kroz praksu
dr.sc. Vlasta Roška Zagreb, 29.5.2014.

Računovodstvo povezanih osoba
dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor Varaždin, 9.6.2014.
Zagreb, 27.8.2014.

Optimizacija poreznih opterećenja
Mira Ognjan dipl.oec. Zagreb, 10.6.2014.

Porezne uštede kroz računovodstvene i porezne postupke
Neven Čale dipl. oec., Pere Mioč mag. oec.
Rijeka, 13.6.2014.

Poslovanje između Hrvatske i Slovenije – PDV aspekt
Aleksandra Heinzer univ.dipl.upr.org. Zagreb, 24.6.2014.

Računovodstveno evidentiranje projekata financiranih iz sredstava EU fondova
dipl. oec. Ana Jeličić ovlašteni revizor
Zagreb, 4.7.2014.

Posebnosti računovodstva za trgovinu kroz praktične primjere
dr.sc. Vlasta Roška Zagreb, 21.10.2014.

Računovodstvo

Računovodstvo proizvodnje
Mira Ognjan dipl.oec.
Zagreb, 28.5.2014.
Varaždin, 18.8.2014.

Marketing vs. porezi – ili kako prilagoditi marketing poreznim i računovodstvenim propisima
dr.sc. Vlasta Roška Zagreb, 3.6.2014.

Računovodstvo vrijednosnog usklađenja i potraživanja
dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor Zagreb, 11.6.2014.
Rijeka, 25.8.2014.

Porezno priznati i nepriznati troškovi
Mira Ognjan dipl.oec. Zagreb, 12.6.2014.

Primjena HSFI i MSFI u praksi
dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor Zagreb, 16.6.2014.

Porezni i računovodstveni tretman osobnih automobila
Mira Ognjan dipl.oec.
Varaždin, 24.6.2014.
Zagreb, 28.8.2014.
Rijeka, 22.9.2014.

Putni nalozi, terenski dodatci i izaslanja djelatnika
Mira Ognjan dipl.oec. Zagreb, 30.6.2014.

Računovodstvo poljoprivredne proizvodnje
Zorica Šimić dipl.oec. Zagreb, 30.6.2014.

Računovodstvo dugotrajne imovine
Mira Ognjan dipl.oec. Zagreb, 8.7.2014.

Računovodstvo neprofitnih organizacija
dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor Zagreb, 16.7.2014.

Računovodstveno evidentiranje i regulativa statusnih promjena (pripajanje, spajanje, podjele društva kapitala…)
Zorica Šimić dipl.oec. Zagreb, 29.7.2014.

Novčani tijek i forenzika novčanih tijekova
dipl. oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor Zagreb, 3.9.2014.

Obračun plaća

Izaslani radnici na tržištu usluga EU i trećih zemalja
mag.iur. Bojan Huzanić LL.M, ovl.por.savj.
Varaždin, 17.6.2014.

Ovrha na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima
Sanja Mjertan mag. iur.
Zagreb, 12.9.2014.

Pravo i management

Pravno okruženje, upravljanje dokumentima i poslovna etika
Sanja Mjertan mag. iur.
Zagreb, 2.6.2014.

Osiguranje i naplata potraživanja u 2014. godini
Darko Graf dipl. iur.

Zagreb, 5.6.2014.

Uspostava elektroničkog podnošenja trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza
Renata Rašić, Tihana Vostrel Šafran, Sanja Horvat
Zagreb, 9. i 10.6.2014.

Kako prepoznati i primjeniti EU direktive i standarde za vaše proizvode? -CE oznake
Robert Verbanac
Zagreb, 10.6.2014.

e-Trošarine – primjena od 01. rujna 2014.
Renata Rašić bacc. oec., Tihana Vostrel Šafran univ. spec. inf., Sanja Horvat sss
Zagreb, 10.6.2014.

Sprječavanje pranja novca
Martina Grgec dipl. iur.
Zagreb, 11.6.2014.

Novi Zakon o zaštiti potrošača
Darko Graf dipl. iur.
Zagreb, 13.6.2014.

Mobbing i zaštita dostojanstva radnika
Sanja Mjertan mag. iur.
Rijeka, 16.6.2014.
Zagreb, 9.7.2014.

ISO 14001 kao alat za primjenu zakonskih propisa iz zaštite okoliša
Robert Verbanac, dipl. ing.
Zagreb, 17.6.2014.

Radni sporovi u praksi
Darko Graf dipl. iur.
Zagreb, 18.6.2014.

Što donosi prijedlog novog Zakona o radu?
Darko Graf dipl. iur., Kristina Alija Hrastinski dipl.iur.
Zagreb, 26.6.2014.

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Darko Graf dipl. iur., Kristina Alija Hrastinski dipl.iur.
Zagreb, 7.7.2014.

Pravo na pristup informacijama i zaštita tajnosti podataka – NOVINE – sukobi, problemi i praksa
Sanja Mjertan mag. iur.
Zagreb, 11.9.2014.

EU fondovi

Kako dobiti sredstva za vlastiti projekt iz EU fondova
Tea Kranjec prof.
Zagreb, 4.7.2014.

NOVOSTI