Novi Zakon o računovodstvu i porezne aktualnosti

Našice, 15.10.2015.

Udruga računovođa i financijskih djelatnika Našice u suradnji s i Hrvatskom zajednicom računovođa i financijskih djelatnika organizirala je seminar na temu “Novi Zakon o računovodstvu i porezne aktualnosti.”
Između 40-ak sudionika seminara, prisustvovale su i članice Udruge računovođa i financijskih djelatnika Valpovštine te zaposlenica Agencije ARIOS Marija Pavošević i Kristina Mucić polaznica sturčnog osposobljavanja Agencije ARIOS koje su utvrdile novine koje nam donosi novi Zakon o računovodstvu koji stupa na snagu 01.01.2016. godine.
Novi Zakon o računovodstvu donosi odredbe vezane za računovodstvo poduzetnika, razvrstavanju poduzetnika, knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga, popis imovnie i obveza, javnoj objavi godišnjih izvjšeća, sadržaju godišnjih izvješća koji su u postpunosti usklađeni s Direktivom 2013/34/EU.
Jedna od najbitnijih novosti Zakona o računovodstvu je da će fizičke i pravne osobe koje obavljaju računovodstvene usluge za poduzetnike od 1. siječnja 2018. godine morati biti licencirane za obavljanje tih poslova na temelju posebnog zakona.

NOVOSTI