NOVI ZAKON O MINIMALNOJ PLAĆI

Ugovaranje, utvrđivanje ili propisivanje minimalne plaće u bruto iznosu od 1. prosinca 2021. godine postaje zakonska obveza, a među novinama je da je ozakonjena obveza isplate plaće prema složenosti poslova te da su povećani broj i vrsta dodataka koji se ne uključuju u minimalnu plaću i broj prekršaja za koje se poslodavcu izriče novčana kazna.

Od 1. prosinca 2021.godine na snazi su izmjene Zakona o minimalnoj plaći (NN 120/21) kojima su uvedene brojne novine u ostvarivanju novčanih prava radnika. Vlada RH Uredbom je utvrdila minimalnu plaću za 2022. – iznosit će 4687,50 kn bruto mjesečno za puno radno vrijeme i primjenjuje se počevši od siječnja 2022.godine.

Sukladno članku 7. Zakona o minimalnoj plaći poslodavci su dužni izmijeniti ugovore o radu do 01. veljače 2022. godine.

Prema tome, te sukladno kontaktima s državnim inspektoratom više nije dovoljno napisati u ugovorima o radu riječima: radnik ostvaruje pravo na propisanu zakonsku minimalnu plaću već je potrebno napisati bruto iznos sukladno Uredbi te svake godine kada se promijeni iznos minimalne plaće, isto regulirati u aneksima.

Glavne promjene su:

– obvezno ugovaranje plaće do visine minimalne plaće u bruto iznosu. Poslodavac koji s radnikom ne ugovori plaću u bruto iznosu riskira novčanu kaznu u iznosu od 60 do 100 tisuća kuna. Ovo konkretno znači da će poslodavac s radnikom trebati ugovoriti isplatu minimalne plaće u bruto iznosu iznosi 4687,50 kuna za 2022 godinu. određeno je da se u iznos minimalne plaće ne ubrajaju i povećanja plaće s osnove otežanih uvjeta rada. Otežanim uvjetima rada smatraju se oni uvjeti koji su određeni zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili drugim propisom koji poslodavca obvezuje.

– propisano je kako nije dopušten sporazum poslodavca i radnika o odricanju od prava na isplatu minimalne plaće. U suprotnom, poslodavcu prijeti novčana kazna u iznosu od 60 do 100 tisuća kuna.

– kolektivnim ugovorom minimalna plaća može se ugovoriti na način da se iznos minimalne plaće za cijelu godinu podijeli s godišnjim fondom sati te se minimalna plaća obračunava i isplaćuje sukladno dobivenom iznosu minimalne plaće po satu i mjesečnom fondu sati. omogućava se inspekcijski nadzor odredbi kolektivnog ugovora čija je primjena proširena i to u dijelu koji se tiče obračuna i isplate povećanja plaće s navedenih osnova.

– novčane kazne za prekršaje u vezi minimalne plaće se primjenjuju i na fizičke osobe brtnike i osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost kada je prekršaj počinila u vezi s obavljanjem njezina obrta ili samostalne djelatnosti.

NOVOSTI