Novi Stečajni zakon

Belišće, 02.09.2015.

Dana 01.09.2015. godine na snagu je stupio novi Stečajni zakon (NN 71/2015) koji donosi bitne izmjene.

Po novom zakonu Fina je obvezna pokrenuti stečaj svake tvrtke čiji su računi blokirani dulje od 120 dana, a rok iznosi osam dana. Za pokretanje stečaja uz blokadu koja je od 120 dana, da tvrtka tri mjeseca uzastopno nije isplatila plaće radnicima. Predstečajni postupak moći će pokrenuti i vjerovnici ako se s time složi dužnik, a predstečaj je moguć za poduzeća koja nemaju uvjeta za stečaj te ga nagodbom s vjerovnicima žele izbjeći.
Novim zakonom uređuje se i prodaja imovine u stečaju u najviše pet krugova koji se moraju odviti u roku od godine dana. Zakon propisuje da se cijena iz prvog kruga ruši na tri četvrtine u drugom, na polovicu u trećem, na jednu četvrtinu u četvrtom krugu te u petom cijema može biti jednu kunu ili više. Za pokretanje stečaja odgovornima se smatraju direktor i članovi Nadzornih odbora ili vlasnici, kojima Fina, kad pokreće stečaj po službenoj dužnosti, može naplatiti do 20.000 kuna predujma za troškove stečaja ako ga sami nisu pokrenuli.

NOVOSTI