Novi neoporezivi iznos (5.000,00 kn) izmjene Pravilnika o porezu na dohodak stupile na snagu s 1.12.2018.

 

Poštovani, dana 30. studenoga 2018. godine u Narodnim novinama broj 106/18 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, a isti stupa na snagu 1. prosinca 2018. godine. Prema navedenom Pravilniku od 1. prosinca 2018. godine porez na dohodak se ne plaća na isplaćene nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) u iznosu do 5.000,00 kuna.

Ovime se uvodi novi neoporezivi primitak pod nazivom Nagrada za ostvarene rezultate rada, u iznosu 5.000,00 kn godišnje po radniku, koji će se kao ukupni godišnji primitak neoporezivo moći radnicima isplatiti do kraja 2018. Ovaj je neoporezivi iznos propisan po radniku godišnje, bez obzira od koliko poslodavaca ostvari takav primitak. Poslodavci sami mogu odrediti kriterije za isplatu nagrade (urediti ih kolektivnim ugovorima i/ili pravilnicima o radu), kao i dinamiku isplate. Moguće su jednokratna ili višekratna isplata tijekom porezne godine, ili mjesečna isplata nagrade (isključivo kao dodatak na ugovorenu mjesečnu plaću).

Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) ostaju propisane kao i do sada u neoporezivom iznosu od2.500 kn godišnje po radniku.

HUP se za povećanje neoporezivih naknada radnika zalagao kroz mjere poreznog rasterećenja poduzetnika, a s ciljem otvaranja većih mogućnosti za rast plaća i ublažavanje negativnih trendova na tržištu rada. Pozdravljamo ovu odluku Vlade te ćemo kroz svoje aktivnosti i dalje ustrajati na daljnjem provođenju mjera za snažnije rasterećenje poslovanja.

NOVOSTI