Novi način prikupljanja podataka o primicima, porezu na dohodak i prirezu, te doprinosima putem obrasca JOPPD

bojana-osOSIJEK U ponedjeljak 09.12.2013. godine u prostorijama HUP-a Osijek održano je savjetovanje o prikupljanju podataka putem obrasca JOPPD. Prezentaciju su održali gospodin Dražen Opalić iz Porezne uprave Središnjeg ureda, gospođa Marija Rončević, te gospodin Ivan Runje iz Porezne uprave Područnog ureda Osijek. Na edukaciji su sudjelovale i djelatnice Agencije Arios Jelena Tomaš, Referent za obrte i Bojana Mikulić, voditelj poslovnice u Belom Manastiru.

Novi način prikupljanja podataka putem Obrasca JOPPD početi će se primjenjivati od 01. siječnja 2014. godine za sve primitke koji će se isplaćivati nakon tog datuma, uključujući i plaću za prosinac 2013. Novi Obrazac JOPPD zamjenjuje dosadašnje obrasce ID, IDD, ID-1, IDD-1, IP i R-Sm koji se u potpunosti ukidaju. Obveznici dostavljanja Obrasca JOPPD su isplatitelji primitka, sami obveznici poreza na dohodak, te obveznici obračunavanja doprinosa. Oporezivi primici (plaće, mirovine, drugi dohodak, dohodak od kapitala, osiguranja i imovinskih prava) dostavljaju se Poreznoj upravi na dan isplate primitka ili najkasnije sljedeći dan, tj. na dan nastanka obveze obračuna i uplate doprinosa ako nema isplate primitka, odnosno na dan kada se ti doprinosi obvezno obračunavaju i uplaćuju sukladno posebnim propisima. Obrazac za neoporezive primitke (prijevozni troškovi, prehrana, smještaj, dnevnice, terenski dodatak) dostavlja se Poreznoj upravi do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Primitci koji se ne smatraju dohotkom kao što su primitci od kamata na štednju, primitci od obiteljske mirovine koju djeca ostvaruju nakon smrti roditelja ili pak primitci od otuđenja financijske imovine također će biti sabrani u JOPPD obrascu. JOPPD Obrazac dostavljat će se u elektroničkom obliku putem usluge e-Porezna. Iznimno obrazac u papirnatom obliku dostavljati će isplatitelj primitka, obveznik obračunavanja doprinosa ili sam porezni obveznik koji će iskazati podatak za 3 ili manje fizičkih osoba i uz uvjet da nije prema drugom propisu obvezan koristiti sustav e-Porezna.

NOVOSTI