Novi IPARD natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj ruralnog turizma

Objavom pravilnika, ministarstvo poljoprivrede najavilo je novi natječaj za bespovratna sredstva u okviru IPARD Mjere 302 koji će biti otvoren od 20.08.2012. do 24.09.2012. Iznos bespovratnih potpora iznosi 50% vrijednosti projekta tj maksimalnih 2.500.000 kn za ulaganja u sektor obnovljivih izvora energije i 500.000 kn za ulaganja u ostale sektore.

Cilj je natječaja povećati prihode ruralnog stanovništva kroz razvoj ruralnih aktivnosti na farmi i izvan nje, očuvati postojeća radna mjesta, povećati opseg usluga za stanovnike ruralnih područja te poboljšati socijalnu strukturu. Mjera 302 omogućava ostvarenje spomenutih ciljeva kroz ulaganja u slijedećim sektorima:

sektor ruralnog turizma
sektor tradicijskih obrta
sektor izravne prodaje
sektor slatkovodne akvakulture
sektor usluga
sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima
sektor obnovljivih izvora energije

Prihvatljiva ulaganja u sektoru ruralnog turizma su:

a) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, poput smještajnih objekata (npr. apartmana, soba), objekata za pripremu i usluživanje hrane i pića, sanitarnih čvorova i drugih prostorija, uključujući objekte za držanje životinja u turističke svrhe, rekreaciju, turističke kampove, uređenje vanjskih površina (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, brdski biciklizam, tematske staze, jahačke staze).

b) ulaganje u rekonstrukciju i/ili opremanje objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte)

Specifični kriteriji za sektor ruralnog turizma su:

a) korisnik mora biti registriran u skladu s propisima koji uređuju područja ugostiteljstva i/ili pružanja usluga u turizmu za djelatnost koju obavlja (Zakon o pružanju usluga u turizmu »Narodne novine« 68/07, 88/10, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti »Narodne novine« broj 138/06, 152/08, 43/09 i 88/10)

b) ulaganja su prihvatljiva u područjima gdje su prihvaćeni Projekti ukupnog razvoja (PUR) i/ili Regionalni operativni program (ROP) i/ili Županijske razvojne strategije (ŽRS) koji navode ruralni turizam kao razvojni sektor, a sama ulaganja moraju biti u skladu s odredbama navedenih dokumenata

c) ulaganja su prihvatljiva u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima koja nisu dio općine ili grada razvrstanog u razred »A« ili »B« u skladu s Pravilnikom o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (»Narodne novine« broj 122/09, 9/10, 61/10, 82/10, 36/11, 89/11 i 146/11)

d) prihvatljivo je ulaganje u objekte kapaciteta s najviše 40 spavaćih mjesta

Za ostala pitanja i informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Robert Ravenšćak / EUfondovi.hr

NOVOSTI