NOVA USLUGA AGENCIJE ARIOS

Zakonom o udrugama (NN 73/14) koji je stupio na snagu 1. listopada 2014. godine predviđen je novi postupak prestanka udruge- skraćeni postupak za prestanak postojanja udruge (članak 56). Nekada je postupak prestanka udruge bio znatno teži, no danas u roku 3 mjeseca možete ugasiti svoju neaktivnu udrugu i to u 3 slučaja:
• odlukom skupštine o prestanku udruge
• protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana
• na zahtjev člana, ako broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo nije u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijemu novih članova.
Ukoliko udruga ispunjava predviđene zakonske uvjete Agencija ARIOS daje uslugu pripreme dokumentacije za likvidaciju udruge. Svi zainteresirani mogu se javiti na jedan od naših kontakata na mobitel 099/5075419, mail: kristina@arios.net ili telefon: 031/665-327.

NOVOSTI