NEOPOREZIVI TROŠKOVI PREHRANE RADNIKA

Poslodavac može svim svojim radnicima (zaposlenima na neodređeno ili određeno, na puno ili nepuno radno vrijeme) neoporezivo nadoknaditi troškove za prehranu.

Porezni propisi predviđaju dva modela nadoknade troškova prehrane radnicima:

  • paušalnu novčanu naknadu za prehranu
  • prehranu na temelju vjerodostojne dokumentacije

Mjesečna paušalna naknada za prehranu: 66,37 eura

  • poslodavac plaća isključivo na račun radnika

Mjesečna prehrana na temelju vjerodostojne dokumentacije: 132,73 eura

  • poslodavac plaća po računima dobavljača (ugostitelj ili trgovac) bezgotovinskim putem, a računi trebaju glasiti na poslodavca

Radnik u istom mjesecu ne smije primiti naknadu za prehranu u paušalnom iznosu i naknadu troškova prehrane na temelju vjerodostojnih isprava.

Isto vrijedi za radnike koji rade kod dva ili više poslodavaca (nepuno radno vrijeme). Ti radnici ne smiju primati dvije različite naknade tijekom istog mjeseca.

Od početka 2023. godine moguće je tijekom poreznog razdoblja promijeniti način isplate naknade troškova prehrane na način da se za jedan dio godine isplaćuje paušalna naknada za prehranu, a da se u drugom dijelu godine isplaćuje naknada na temelju vjerodostojnih isprava.

Poslodavac neoporezivo može isplatiti radniku naknadu kumulativno za sve protekle mjesece istog poreznog razdoblja u kojima je radnik bio zaposlen kod poslodavca.

Primjer:

  • Poslodavac je donio odluku da u ožujku isplaćuje paušalnu naknadu za prehranu. Poslodavac može u ožujku isplatiti neoporezivo na radnikov račun iznos od 199,11 eura (kumulativno za 3 mjeseca) ako je taj radnik radio kod njega od početka godine.

Naknada se ne može neoporezivo isplatiti za mjesece unaprijed niti za mjesece iz prethodnog poreznog razdoblja.

Neoporeziva naknada za trošak prehrane se prijavljuje na stranici B obrasca JOPPD u 15.1. s oznakom:

  • 65 (paušalna naknada za prehranu ), na dan isplate ili sljedeći radni dan
  • 66 (prehrana na temelju vjerodostojne dokumentacije), do 15. u mjesecu za prethodni mjesec

Za sva moguća pitanja i nejasnoće stojimo na raspolaganju. Obratite nam se s punim povjerenjem.

Vaš Arios!

Osobe za kontakt:

marija@arios.net ili broj mobitela: 098208888

 

NOVOSTI