NEOPOREZIVE NAKNADE, POTPORE, NAGRADE I DRUGI PRIMICI KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM OD NESAMOSTALNOGA RADA OD 1. 1. 2024.

OD 1.1.2023. →

– članak 93. stavak 4. „Poslodavac je dužan u obračunu plaće ili naknade plaće iz stavka 1. ovoga članka iskazati i iznos dospjelih i isplaćenih primitaka koje radnik, u skladu s člankom 90.a ovoga Zakona, ostvaruje na temelju radnog odnosa.”

Neoporezivi primici limitirani prema primatelju

1.Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmori i sl.)
2.Novčane nagrade za radne rezultate
3.Naknade troška prehrane
4.Naknade troška smještaja
5.CRO kartica
6.Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja
7.Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja

Neoporezivi primici nakon prestanka radnog odnosa

-ako je pravo na neoporezivi primitak stečeno za vrijeme radnog odnosa ili je odluka o isplati neoporezivog primitka donesena za vrijeme radnog odnosa – može se isplatiti neoporezivo

-obavezno voditi računa o poreznom tretmanu takve isplate ako se isplaćuje primitak koji je limitiran na razini godine

Ukoliko imate pitanja slobodno nam se obratite s punim povjerenjem.

Vaš Arios!

Osobe za kontakt:

marija@arios.net ili broj mobitela: 098208888

NOVOSTI