NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA

Pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a u Republici Hrvatskoj obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod ili primitak veći od 7.500.000,00 kuna plaćaju naknadu za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Obračun naknade se sastavlja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022., i dostavlja do 30. travnja 2023. godine te se u istom roku plaća razlika naknade.

Akontacija naknade se plaća tromjesečno u visini obračuna za prethodnu godinu, za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka također u roku do 30. travnja 2023.

Godišnje izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom dostavlja se Hrvatskoj narodnoj banci na obrascu GOD-INOK do 30. travnja 2023. za 2022. godinu.

Za sve nejasnoće slobodno nam se obratite.

Vaš Arios!

Marija: 098208888

E – mail: marija@arios.net

 

NOVOSTI