NAJPOVOLJNIJI NAJAM INFORMATIČKE OPREME

Od rujna 2016. započeli smo suradnju sa tvrtkom Bolja ideja d.o.o. koja pruža novu uslugu na hrvatskom informatičkom tržištu –najam informatičke opreme i softwarea sa jamstvom, održavanjem i ugovorima na proizvoljno dug rok.
Radi se o najmu informatičke opreme i softwarea na kraće rokove, a ako Vam isto treba na duži period može se dogovoriti kupovina opreme sa dodatnim pogodnostima za održavanje i jamstvo.
Opremu i software možete iznajmiti na 1 dan, nekoliko dana (za potrebe raznih događanja, edukacija ili sl.), nekoliko tjedana, mjeseci, do maksimalno dvije godine. Iznajmiti se mogu PC-i, laptopi, projektori, serverska oprema, software, ručna računala i tableti te sve ono što vam može biti potrebno u radu. U slučaju kvara radi se zamjena neispravnog računala/opreme sa istom ili boljom konfiguracijom u roku 24 sata.

Na ovaj način prestaje potreba za kupovinom opreme i softwarea te plaćanjem njenog održavanja.
Troškovi dugoročnog najma informatičke opreme i softwarea znatno su niži od kupovine.
Ugovor o najmu se može raskinuti i obnoviti u bilo kojem trenutku, odnosno čim prestane ili se pojavi potreba za korištenjem iznajmljene opreme i softwarea, što je dodatni plus za sklapanje takvog ugovora. Na plaćaju se nikakvi penali, već se najam u tom slučaju plaća samo za period u kojem su oprema i software bili korišteni.
Takvi ugovori uobičajeni su pri nabavci vozila i strojeva za rad, a sada je to moguće i sa informatičkom opremom i softwareom.
Bolja ideja d.o.o. radi u partnerstvu s vodećim svjetskim proizvođačima informatičke opreme (HP, IBM-Lenovo, DELL..) i u svakom trenutku u mogućnosti je ponuditi lepezu opreme koja zadovoljava najviše standarde i potrebe korisnika.
Svi koji su zainteresirani, mogu nas kotaktirati na: 099/5075419 ili kristina@arios.net.

NOVOSTI