NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O POREZU NA NEKRETNINE

26/11/2012

Poštovani, preuzmite nacrt prijedloga zakona o porezu na nekretnine.

m1.pdf
ZAKON O POREZU NA NEKRETNINE