NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O POREZU NA NEKRETNINE

Poštovani, preuzmite nacrt prijedloga zakona o porezu na nekretnine.

m1.pdf
ZAKON O POREZU NA NEKRETNINE

NOVOSTI