Nacrt prijedloga Zakona o PDV-u

Poštovani članovi, U prilogu Vam prosljeđujemo Nacrt prijedloga Zakona o PDV-u koji je bio na javnoj raspravi održanoj u petak, 01. veljače 2013.

Ujedno Vam dostavljamo i Prezentaciju ovog Zakona koju je izradila Porezna uprava. U tijeku su dogovori s predstavnicima Porezne uprave o organizaciji sastanka s predstavnicima HUP-a gdje bi smo mogli postavljati pitanja i dati svoje primjedbe, a primjedbe ćemo uputiti i pisanim putem predlagatelju.
Inače, Zakon se planira donijeti najkasnije do ožujka, a možda i tijekom veljače 2013. te osim nekih članaka stupa na snagu ulaskom RH u EU. Slijedom navedenoga lijepo molim da do petka, 08. veljače 2013.g. pošaljete svoje prijedloge na predloženi tekst Zakona na e-mail: admira.ribicic@hup.hr

Osnovne stvari koje se mijenjaju ovim Zakonom su:

Ø propisivanje odredbi o poreznom obvezniku, tko se smatra poreznim obveznikom

Ø uključivanje slobodnih zona u područje Republike Hrvatske u fiskalnom smislu

Ø ukidanje oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri uvozu osobnih automobila i

opreme za obavljanja gospodarske djelatnosti za hrvatske branitelje, te za uvoz dobara koje

vjerske zajednice primaju od vjerskih zajednica i drugih stranih pravnih i fizičkih osoba, a služe im

za obavljanje vjerskih poslova

Ø ukidanje oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za slobodne umjetnike

Ø od 01.01.2015. građevinsko zemljište postaje predmet oporezivanja PDV-om kada ga isporučuje

porezni obveznik

Ø oslobođenje od poreza na dodanu vrijednost za nabavu goriva za brodove koji plove na

otvorenom moru

Ø propisivanje odredbi o predmetu oporezivanja i području primjene poreza na dodanu vrijednost

Ø što je oporeziva isporuka, što se smatra isporukom i stjecanjem na zajedničkom tržištu Europske

unije te uopće odredbe o transakcijama između država članica Europske unije na Zajedničkom

tržištu, kao i odredbe o transakcijama pri uvozu dobara

Ø propisivanje odredbi o mjestu obavljanja usluga, o nastanku oporezivog događaja, obvezi plaćanja

poreza na dodanu vrijednost i poreznoj osnovici

Ø snižena i opća stopa poreza na dodanu vrijednost

Ø propisivanje oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost sa i bez prava na odbitak pretporeza te

oslobođenja pri uvozu dobara iz trećih zemalja

Ø propisivanje odredbi o pravu na odbitak pretporeza, podjeli pretporeza i ispravku pretporeza

Ø propisivanje odredbi o povratu poreza na dodanu vrijednost inozemnim poreznim obveznicima

koji imaju sjedište u drugim državama članicama Europske unije i onima koji imaju sjedište na

području trećih zemalja

Ø propisivanje odredbi o registriranju u sustav poreza na dodanu vrijednost i izdavanju PDV

identifikacijskog broja

Ø odredbe o računu, čuvanju dokumentacije, razdoblju oporezivanja i obvezi podnošenja prijave

PDV-a, Zbirne prijave za isporuke na Zajedničkom tržištu i Prijave za stjecanje iz druge države

članice Europske unije

Ø odredbe o posebnim postupcima oporezivanja za male porezne obveznike, putničke agencije,

rabljena dobra, umjetnička djela, antikne ili kolekcionarske predmete, investicijsko zlato i elektronički obavljene usluge koje obavljaju porezni obveznici sa sjedištem izvan Europske unije osobama koje nisu porezni obveznici

Ø odredbe o poreznim zastupnicima

zpdv

NOVOSTI