NACIONALNA KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI (NKD)

 

Nacionalna klasifikacija djelatnosti – NKD2 je klasifikacija svih ekonomskih djelatnosti RH i koristi se za prikupljanje, upisivanje, obradu, objavu i diseminaciju statističkih podataka.

 • NKD pretraživač jest alat koji omogućuje jednostavno i brzo pretraživanje Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD-a) te pronalaženje ispravne šifre djelatnosti na temelju jedne ili više ključnih riječi i obratno − na temelju poznate šifre djelatnosti moguće je pronaći opis traženog razreda djelatnosti.
 • Također se koristi i za razvrstavanje poslovnih subjekata (pravnih i fizičkih osoba) kao i za vođenje poslovnih registara.

NKD je izrađen potkraj 1994. na temelju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti EU-a – NACE Rev. 13 čime je osigurana usporedivost statističkih podataka RH na europskoj i svjetskoj razini.

 • Klasifikacija djelatnosti jedan je od osnovnih statističkih standarda koji se koristi pri evidentiranju, prikupljanju, obradi, analizi, diseminaciji i prikazivanju podataka važnih za stanje određenog gospodarstva te za analizu i usmjeravanje društvenog i gospodarskog razvoja i njegovih strukturnih promjena.
 • Prema klasifikaciji djelatnosti razvrstavaju se poslovni subjekti (pravne i fizičke osobe) po djelatnostima koje obavljaju, a ne prema vlastitom ustrojstvenom obliku, statusu, vlasništvu, načinu proizvodnje i slično.

NKD 2007. sastoji se od četiri hijerarhijske razine koje su označene na sljedeći način:

 • razina klasifikacije je područje i označava se jednoslovnom oznakom
 • razina klasifikacije je odjeljak i označava se dvoznamenkastim brojem
 • razina klasifikacije je skupina i označava se troznamenkastim brojem
 • razina klasifikacije je razred i označava se četveroznamenkastim brojem

.

Kod definiranja pojedinih razreda NKD-a 2007. pridaje se više značaja proizvodnom procesu, nego npr, karakteristikama proizvedenih roba i usluga ili njihovoj namjeni. To znači da su djelatnosti grupirane zajedno kada dijele zajednički proces proizvodnje roba ili usluga, upotrebljavajući slične tehnologije.

Razredi NKD-a 2007. definirani su tako da kad god je moguće sljedeća dva uvjeta budu zadovoljena:

 • da proizvodnja određenih kategorija roba ili usluga koje obilježavaju dati razred odgovara outputu jedinica koje su razvrstane u taj razred
 • da razred obuhvaća jedinice koje proizvode većinu roba ili usluga koje ga obilježavaju.
 • Glavna djelatnost statističke jedinice je djelatnost koja najviše doprinosi ukupnoj dodanoj vrijednosti jedinice. Glavna djelatnost se određuje top-down metodom i ne mora nužno imati 50% ili veći udjel ukupne dodane vrijednosti jedinice.
 • Sporedna djelatnost je bilo koja druga djelatnost jedinice, čiji se outputi (robe ili usluge) isporučuju trećoj strani. Dodana vrijednost sporedne djelatnosti mora biti manja nego ona glavne djelatnosti.
 • Pomoćne djelatnosti su one koje postoje isključivo kako bi pružale potporu glavnoj ili sporednim ekonomskim djelatnostima jedinice, tako što osiguravaju robu ili usluge za potrebe samo te jedinice.

Ukoliko želite registrirati obrt ili tvrtku ne morate odlaziti kod javnog bilježnika. Ako znate učinite to sami putem aplikacije START i e – obrt ako ne znate slobodno nam se obratite.

Vaš Arios!

Osobe za kontakt: marija@arios.net ili mobitel: 098208888.

 

NOVOSTI