MOBILIZACIJA POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE – INFO ZA POSLODAVCE

U ovoj kriznoj situaciji zbog COVID-19 virusa, moguće je očekivati da ćete dobiti naloge Stožera Civilne zaštite ili Crvenog križa za mobilizacijom radnika koji su volonteri ili pripadnici istih.

Sukladno st. 3. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima, i načinu rada operativnih sustava civilne zaštite, Operativne snage nalogom mobilizira središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite i izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju relevantnih podataka sustava ranog upozoravanja, kada izvanredni događaj ima tendenciju razvoja u veliku nesreću i katastrofu ili kada je proglašena velika nesreća i katastrofa.Za potrebe provođenja mobiliziranja operativnih snaga – ljudstva, sredstava i opreme, nadležno tijelo koristi se shemom mobiliziranja operativnih snaga koja je sastavni dio Plana djelovanja civilne zaštite određene hijerarhijske razine sustava civilne zaštite.

U slučaju mobiliziranja radnika, poslodavac ima pravo na povrat plaće radnika sukladno čl. 3. Uredbe o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi Civilne zaštite.

UPUTA POSLODAVCIMA:

Mobilizirani pripadnik koji je u radnom odnosu za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima sustava civilne zaštite ostvaruje sva prava iz radnog odnosa.

Poslodavac ostvaruje pravo na povrat plaće koju je isplatio mobiliziranom pripadniku za razdoblje mobilizacije
Poslodavac je dužan nadležnom tijelu podnijeti zahtjev za naknadu plaće, u roku od 30 dana od dana demobilizacije, s priloženim obračunom isplaćene plaće (IP1) za mjesec u kojem je izvršena mobilizacija te potvrdom o mobilizaciji koju izdaje nadležno tijelo, a isplatna lista, odnosno obračun isplaćene plaće (IP1) mora biti izrađen sukladno nalogu za mobilizaciju.

NOVOSTI