LOKO VOŽNJA 2024

2024. PROMJENA HR DNEVNICA I NAKNADE ZA PRIVATNA VOZILA

Po novom PRAVILNIKU O POREZU NA DOHODAK koji je prošao fazu savjetovanja i u primjeni je od 01.01.2024. godine – pune dnevnice (12h + ili 24h) za Hrvatsku iznose 30€ dok je pola dnevnice (8h – 12h) definirano 15€.

Kod naknade za korištenje privatnih vozila u službene svrhe iznosi 0,50€.

Znači, po kilometru možete 0,50€ pravdati za korištenje osobnog, privatnog automobila u službene svrhe.

Samo još dodatno: u istom setu promjena je i pomorski dodatak koji ide na 40 € po danu za Hrvatsku a za inozemstvo je 60 € dok naknada za odvojeni život povećana na 280 €.

Za moguće nejasnoće i dodatna pitanja slobodno nam se obratite s punim povjerenjem.

Vaš Arios!

Osoba za kontakt: marija@arios.net ili 098 208 888

 

NOVOSTI