KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA I ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE PLAĆE

 

Radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu.

Odluku o razdoblju korištenja godišnjeg odmora donosi poslodavac, uvažavajući potrebe posla, a ako je to moguće i potrebe i želje radnika.

Jedan dan godišnjeg odmora radnik ima pravo koristiti po vlastitoj želji, uz obvezu da o tome tri dana ranije obavijesti poslodavca.

Radnik koji se prvi put zapošljava i radnik kojemu je prekid rada između dva zaposlenja duži od 8 dana, stječe pravo na PUNI GODIŠNJI ODMOR tek nakon 6 mjeseci neprekidnog rada.

Razmjerni dio godišnjeg odmora podrazumijeva pravo na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora za svaki mjesec rada, a radnik ga ostvaruje u dva slučaja:

  1. Ako u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos, zbog neispunjenja roka od šest mjeseci nije stekao pravo na puni godišnji odmor
  2. Ako mu u kalendarskoj godini prestane radni odnos

Visina naknade plaće za dane korištenja godišnjeg odmora određuje se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a ne može iznositi manje od prosječne plaće radnika u prethodna tri mjeseca.

Ukoliko imate pitanja slobodno nam se obratite s punim povjerenjem!

Email: marija@arios.net

Mobitel: 098 208 888

 

NOVOSTI