KONTROLA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD

 

Radnik je prema članku 37. Zakona o radu dužan, što prije je moguće obavijestiti poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad. U svakom je slučaju radnik dužan najkasnije u roku tri dana dostaviti liječničku potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad i njezinu očekivanom trajanju. Ovlašteni liječnik dužan je radniku izdati spomenutu potvrdu.

Ako zbog opravdanog razloga radnik nije mogao obavijestiti poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad najkasnije u propisanom roku od tri dana, dužan je to učiniti što je moguće prije, a najkasnije u roku tri dana od dana prestanka razloga koji ga je u tome onemogućio.

Potvrda o privremenoj nesposobnosti za rad omogućava poslodavcu pregled radnika na raspolaganju u neposrednoj budućnosti kako bi znao organizirati poslovanje za vrijeme trajanja odsutnosti radnika na bolovanju.

Sadržaj i način izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad propisuje se Pravilnikom o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad.

Kontrola privremene nesposobnosti može se obaviti kao redovna kontrola ili kao izvanredna kontrola. Redovnu kontrolu obavljaju ovlašteni kontrolori Zavoda odnosno doktori medicine. Oni postupaju u skladu sa Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i općim aktom Zavoda o ovlasti i načinu rada kontrolora, a prema planu kontrole privremene nesposobnosti koji za svaku kalendarsku godinu utvrđuje ravnatelj Zavoda.

 

NOVOSTI