KONFERENCIJA – POLJOPRIVREDA, DEMOGRAFIJA I NOVE TEHNOLOGIJE

prof. dr. sc. Ljubo Jurcic

25.04.2016

Hrvatsko društvo ekonomista, Hrvatska gospodarska komora i Sveučilište J. J. Strossmayera održalo je u Osijeku, 22.04.2016. godine, znanstveno-stručnu konferenciju kojom se u obliku panela raspravljalo o aktualnoj problematici hrvatske poljoprivrede, prehrambene industrije i srodnih industrija, demografskom deficitu i novim tehnologijama koje mogu povećati produktivnost i inovativnost u širem području djelatnosti povezanih s poljoprivredom.

Konferenciju su svečano otvorili prof. dr. sc. Ljubo Jurčić – predsjednik Hrvatskog društva ekonomista, Luka Burilović – predsjednik Hrvatske gospodarske komore, prof. dr. sc. Željko Turkalj – rektor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Zoran Kovačević, predsjednik HGK Županijske komore Osijek.

Nakon otvaranja i uvodne riječi, održano je predavanje na temu “Makroekonomska slika prehrambene industrije Republike Hrvatske”, koju je održao dr. sc. Goran Buturac sa zagrebačkog Ekonomskog instituta, i predavanje na temu “Depopulacija Hrvatske – činjenice i moguća/potrebna rješenja” prof. dr. sc. Dražena Živića, voditelja Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar.

Na kraju konferencije održan je panel i javna rasprava u kojemu su sudjelovali mr. sc. Bernard Jakelić – zamjenik glavnog direktora Hrvatske udruge poslodavaca, Matija Kopić – direktor Farmerona d.o.o., Osijek, dr. sc. Željko Kraljičak – zamjenik župana Osječko-baranjske županije, Ivo Marković – generalni direktor Badela 1862, Ernest Nad – voditelj Odsjeka za poljoprivredu i prehrambenu industriju HGK Županijske komore Osijek i prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić – prodekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.

Možemo zaključiti da je vrlo bitno jačanje suradnje znanosti, civilnog društva, Sveučilišta i gospodarstva kako bi se kroz dijalog, raspravu i razmjenu mišljenja između partnera pridonijeli ostvarivanju razvojnog puta, što je ovom konferencijom i postignuto. Fokus konferencije bio je uglavnom za Slavoniju, područje koje ima golem potencijal, ali kako su zaključili i mnogi sudionici, loša organizacija i nedovoljna suradnja i dalje su jedne o glavnih kočnica razvoja ovog područja.

Konferenciji su također prisustvovali i troje predstavnika Agencije ARIOS; mag. iur. Kristina Mucić, mag. oec. Zoran Alošinac i mag. oec. Vladimir Bibić koji su u sklopu stručnog osposobljavnja završili još jednu edukaciju u nizu i tako nadopunili i proširili svoje znanje stečeno fakultetskim obrazovanjem.

NOVOSTI