KOLEKTIVNI UGOVOR O UGOSTITELJSTVU

Ministar rada i mirovinskoga sustava Mirando Mrsić odlučio je proširiti Dodatak I. o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora (KU) ugostiteljstva na sve poslodavce i radnike u Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, kako bi se omogućila kvalitetnija priprema iduće turističke sezone.

Odluku o proširenju primjene Dodatka I. KU-a ministar rada je donio na temelju procjene da postoji javni interes za to, budući da se njime uređuju neka pitanja potrebna za kvalitetniju pripremu poslodavaca za iduću turističku sezonu.

Proširenjem Dodatka I.propisana je osnovica za plaće za najjednostavnije poslove i utvrđeni su kriteriji kojima će se obavljati njezina korekcija na godišnjoj razini, navodi se u priopćenju. Radnicima će biti zajamčena najniža osnovna plaća za tipična zanimanja u djelatnosti kao što su sobarice, konobari i kuhari, čime se svim radnicima kod svih poslodavaca u sektoru ugostiteljstva jamči ista razina prava.

  GRUPA SLOŽENOSTI POSLA TIPIČNI POSLOVI BRUTO u kunama
I. JEDNOSTAVNI POSLOVI Npr. Sobarice, nosači torbi 2863,08
II. MANJE ZAHTJEVNI POSLOVI Npr. Pomoćni konobar, pomoćni recepcionar, pomoćni kuhar… 3435,69
III. ZAHTJEVNIJI POSLOVI Npr. Kuhar, slastičar, recepcionar 4151,46

 

Trajanje godišnjeg odmora usklađeno je sa ZOR-om – osnovica za obračun je 20 dana (4 tjedna) uz istovremeno smanjenje broja dana godišnjeg po osnovi radnog staža (za svakih 6 godina 1 dan, a ne za svake 3 godine, te se s osnove složenosti poslova ne ostavruje pravo na dodatni dan godišnjeg do IV stupnja obrazovanja). Utvrđuje se pravo radnika kojem prestaje radni odnos na razmjeran dio godišnjeg odmora za tu kalendarsku godinu. („Način izračuna trajanja godišnjeg odmora određen stavkom 1. ovog članka primjenjuje se kao cjelina, odnosno isključuje se mogućnost djelomične primjene pojedinih njegovih odredbi.“ )

Preuređuje se naknada troškova prijevoza te se osim isplate naknade mogu kupiti prijevozne karte radnicima ili osigurati prijevoz na drugi odgovarajući način, kao i Kolektivnim ugovorom kod poslodavca urediti i drugačiji način utvrđivanja naknade troškova prijevoza (definiranjem njezine visine po prijeđenom kilometru ili sl.) te se može odrediti minimalna i maksimalna udaljenost za koju radnik ostvaruje ovo pravo.

Poslodavcima se istodobno omogućava dodatna fleksibilnost u organizaciji radnoga vremena i njihovom poslovanju, što će pozitivno utjecati na smanjenje troškova rada, te na veće zadovoljstvo i kvalitetu radnika zaposlenih u tom sektoru.

Odluka o proširenju primjene Dodatka I. ujedno će spriječiti nelojalnu konkurenciju među poslodavcima i spriječiti rad na crno.

NOVOSTI