Koje su koristi od dobre zaštite na radu

 

HUP Regionalni ured Osijek u suradnji sa Zavodom za unapređenje zaštite na radu organizirao je seminar u utorak, 14. studenoga 2017. godine u svojim prostorijama, na temu: “Koje su koristi od dobre zaštite na radu”. Savjetovanje se održalo u okviru PUMA programa u Osječko-baranjskoj županiji kojeg HUP Regionalni ured Osijek provodi već više od deset godina.

ARIOS su ovaj puta predstavljali Jelena Bandov, bacc.oec i Mateja Miličević, mag.oec. a sve s ciljem što boljeg savjetovanja i upoznavanja naših stranaka i budućih stranaka. Stručnjaci Zavoda za unapređivanje zaštite na radu predstavili su Nacionalnu kampanju „STOP ozljedama na radu“ 2016.-2018., s posebnim osvrtom na stanje u Osječko-baranjskoj županiji i najzastupljenijim sektorima u županiji, te Procjenu rizika i besplatan on-line RISKO alat, koji je izradio Zavod za unapređivanje zaštite na radu, u svrhu pomoći izrade procjene rizike na nivou tvrtke.

Nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu“ 2016. – 2018. prilika je za promicanje holističkog pristupa prevenciji te sustavnom unapređivanju sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu. Održavanje zdravlja ima izravan i mjerljiv pozitivan učinak na produktivnost i konkurentnost, i pridonosi poboljšanju održivosti sustava socijalne sigurnosti. Produktivnost, konkurentnost, očuvanje radne sposobnosti radnika tijekom cijelog radnog vijeka, smanjivanje prijevremenih odlazaka s tržišta rada, smanjivanje gubitaka uzrokovanih ozljedama i profesionalnim bolestima, kao i izostanaka s rada mogući su pozitivni učinci ove kampanje u svakoj radnoj sredini. Dugoročni i trajni cilj kojem u zaštiti na radu treba težiti je vizija nula nesreća na radu, a da bi to ostvarili potrebna je predanost i suradnja svih ključnih dionika, dobro upravljanje i organizacija zaštite na radu te društvena odgovornost u poslovanju. Uvođenjem mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radnom mjestu ostvaruju se pozitivni učinci i održive koristi kako za pojedinca tako i za društvo u cjelini.

Ako imate više pitanja, kontaktirajte nas ili potražite u ARIOS-u na adresi Belišće, I.G. Kovačića 49, tel: 031/662-101, mail: arios@arios.net, mob: 098/208 888.

NOVOSTI