KALKULACIJA – nabave

Kalkulacija – računski postupak utvrđivanja određene cijene (nabavne, prodajne, proizvodne,…)

Pomoću kalkulacija troškovi se raspoređuju na pojedine nosioce (proizvode ili usluge).

VRSTE KALKLUACIJE PREMA CIJENI KOJA SE KALKULIRA:

  • Kalkulacija troškova kupnje (nabavne cijene) – cijene po kojoj se nabavlja roba.
  • Kalkulacija tržišne (prodajne) cijene – cijene po kojoj se roba prodaje.

Kalkulacije nabavne cijene (kalkulacije troškova nabave) izrađuju se na temelju ulaznih računa dobavljača za:

  • kupljenu robu,
  • ovisne troškove nabave (prijevoz, osiguranje i sl.) i
  • troškove konverzije (dorada, prepakiranje i sl.)

Kalkulacije prodajne cijene, osim nabavne cijene, obuhvaćaju obračun razlike u cijeni i poreza na dodanu vrijednost (izlazni PDV).

Trgovačke kalkulacije imaju dva stupnja:

I. stupanj – izračunavanje nabavne cijene

II. stupanj – izračunavanje prodajne cijene

Kalkulacije nabavne cijene dijele se na:

– Jednostavne

– Složene

Ukoliko se dogodi da roba izađe prije nego je proknjižen ulaz, nabavna cijena sa zadnje kalkulacije se će koristiti za razduženje nabavne vrijednosti.

KALKULACIJA NABAVNE CIJENE TRGOVAČKE ROBE

Kupova vrijednost (cijena) + ovisni troškovi = troškovi kupnje (nabave)

Troškovi nabave su prvi stupanj u kalkulaciji robe!

  • Oni pokazuju koliko poduzetnika stoji nabava pojedine vrste robe.

Ukoliko ste poduzetnik početnik i niste u mogućnosti odmah osigurati opremu i softver za izradu kalkulacije, slobodno nam se obratite u Arios.

Za sve nejasnoće slobodno nam se obratite.

Vaš Arios!

Marija: 098208888

E – mail: marija@arios.net

 

NOVOSTI