KAKO UNAPRIJEDITI ULOGU VODITELJA FINANCIJA U DIGITALNOJ EKONOMIJI

Polaznici stručnog osposobljavanja Agencije ARIOS, Zoran Alošinac i Kristina Mucić, prisustvovali su još jednom seminaru u organizaciji HUP-a.

Seminar pod nazivom “Kako unaprijediti ulogu voditelja financija u digitalnoj ekonomiji” predavao je Antonio Bujan iz SAP d.o.o. te je predstavio neke od novosti koje nam donosi SAP d.o.o. na tržištu.

Najznačajnija promjena je HANA (baza podataka) koja omogućuje znatno bržu odradu podataka, također je predstavio i proizvode koji omogućuje praćenje zaposlenika, praćanje dobavljača i praćenje kupaca.

Ulaganje u tehnologiju i kadar omogućuje svim poduzetnicima napredak na tržištu te svladavanje prepreka na tržištu.

NOVOSTI