JESTE LI ZNALI DA NEPROFITNE ORGANIZACIJE MOGU OBRAČUNAVATI PAUŠALNI POREZ NA DOBIT?

Paušalno oporezivanje porezom na dobit predviđeno je isključivo za obveznike poreza na dobit u neprofitnom sektoru. Obveznici poreza na dobit iz članka 2. stavka 5. i 6. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04. – 138/20.), mogu osnovicu poreza na dobit utvrđivati u paušalnom iznosu. Osobe iz članka 2. stavka 5. i 6. Zakona su: tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave, HNB, države ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, vjerske zajednice, sindikati, komore, udruge, umjetničke udruge, turističke zajednice, sportski klubovi, sportska društva i savezi te tome slično. Porez na dobit u paušalnom iznosu mogu plaćati mogu plaćati samo one pravne osobe koje u prethodnom poreznom razdoblju nisu po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti ostvarili prihode veće od 7.500.000,00 kuna. Međutim, bez obzira na ostvareni promet, oporezivanje prema paušalnom načelu ne mogu primjenjivati neprofitne pravne osobe koje obavljaju samo djelatnost po osnovi koje su obveznici porezna na dobit ili po osnovi te djelatnosti ostvaruju više od 50% ukupnih prihoda. Dakle, porezni obveznici da bi plaćali porez na dobit u paušalnom iznosu ne smiju ostvariti prihode veće od 7.500.000,00 kuna, to ne smije biti njihov jedini prihod niti on smije biti veći od 50% ukupno ostvarenih prihoda. Ako se neprofitna organizacija odluči plaćati porez na dobit u paušalnom iznosu, ona podnosi zahtjev za plaćanje poreza u paušalnom iznosu poreznoj upravi najkasnije 15 dana nakon početka poreznog razdoblja. To bi značilo, ako neprofitna organizacija želi u 2023. godini plaćati paušalni porez na dobit, dužna je najkasnije do 15. siječnja 2023. godine predati zahtjev za plaćanje poreza u paušalnom iznosu. Većina pravnih osoba ne odlučuje se za ovakav način oporezivanja nego vode dvojno knjigovodstvo i porez na dobit obračunavaju prema stvarnoj dobiti.

U tablici možete utvrditi maksimalne paušalne porezne osnovice i maksimalni paušalni porez na dobit po razredima prema iznosu prihoda.

 

IZNOS PRIHODA DO MAKSIMALNA OSNOVICA POREZA NA DOBIT MAKSIMALNA OBVEZA POREZA NA DOBIT
300.000,00 45.000,00 5.400,00
500.000,00 100.000,00 12.000,00
1.000.000,00 250.000,00 30.000,00
2.000.000,00 600.000,00 72.000,00
3.000.000,00 1.200.000,00 144.000,00
4.000.000,00 2.000.000,00 240.000,00
5.000.000,00 3.000.000,00 360.000,00
7.500.000,00 5.250.000,00 630.000,00

 

Za sve nejasnoće i pitanja, slobodno nam se obratite s povjerenjem.
Vaš Arios!
Osobe za kontakt: marija@arios.net ili mobitel: 098208888.

NOVOSTI