Javni poziv za Osječko-baranjsku županiju

Poštovani,

Obavještavamo vas da je Osječko-baranjska županija objavila nove natječaje koje vam prilažemo u nastavku.

Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini

• Potpora se dodjeljuje za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih planskim razvojnim dokumentima Županije i/ili Programom poticanja poduzetništva, a osobito za:

-ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa i

-kupovinu, izgradnju i rekonstrukciju poslovnog prostora.

Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za promotivne aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini

• Potpora se dodjeljuje za organizaciju i nastupe na manifestacijama koje su od značaja za gospodarski razvoj i predstavljanje poduzetništva na području Županije, kojima se promiče i predstavlja Županija kao aktivni sudionik u razvoju poduzetništva, a osobito za organizaciju i nastupe:

-na sajmovima i izložbama,

-na znanstveno-stručnim skupovima,

-na festivalima, smotrama, natjecanjima i drugim srodnim manifestacijama.

Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za informiranje i obrazovne aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini

• Potpora se dodjeljuje za informativnu i obrazovnu djelatnost usmjerenu jačanju poduzetničkih kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih znanja i vještina poduzetnika, te učenika i studenata, a osobito za:

-pripremu i izradu sadržaja namijenjenih informiranju poduzetnika kroz tiskane i elektroničke medije,

-izradu poduzetničkih publikacija i srodnih informativnih i edukativnih materijala,

-organiziranje i provođenje seminara, tribina, radionica i foruma te drugih oblika obrazovanja i osposobljavanja poduzetnika.

Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za savjetovanje i mentoriranje poduzetnika na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini

• Potpora za savjetovanje i mentoriranje poduzetnika dodjeljuje se za savjetodavnu i mentorsku djelatnost usmjerenu jačanju poduzetničkih kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih znanja i vještina poduzetnika početnika i ostalih poduzetnika, a osobito za:

-stručne savjetodavne usluge poduzetnicima, kao i korisnicima poduzetničkih inkubatora i

-mentorske usluge poduzetnicima početnicima.

Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za učeničko poduzetništvo na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini

• Potpora se dodjeljuje za organizaciju radionica i drugih oblika edukacije za učenike i studente u cilju poticanja cjeloživotnog učenja učenika i studenata, razvoja poduzetničkih kompetencija i kulture poduzetništva, a osobito za:

– organizaciju radionica i drugih oblika edukacije za učenike i studente,

– tiskanje brošura, letaka i slično,

– sudjelovanje na konferencijama, okruglim stolovima i slično,

– druge oblike poticanja poduzetništva kod učenika i studenata

Rok za dostavu prijava je od 3. lipnja 2024. godine do utroška planiranih sredstava za tu namjenu, a najkasnije do 3. srpnja 2024. godine.

 

NOVOSTI