JAVNI POZIV za financiranje javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2024. godinu

JAVNI POZIV

za financiranje javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2024. godinu

Predmet ovoga Javnog poziva je provedba postupka dodjele namjenskih financijskih sredstva za programe i projekte pravnih i fizičkih osoba, kojima Osječko-baranjska županija nije osnivač niti suosnivač, u području kulture u okviru sljedećih djelatnosti i područja:

 • djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom,
 • knjižničnu djelatnost, nakladničku i knjižarsku djelatnost,
 • muzejsku i arhivsku djelatnost,
 • glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost,
 • dramsku i plesnu umjetnost,
 • vizualnu umjetnosti i audiovizualnu djelatnost,
 • interdisciplinarnu i novu umjetničku i kulturnu praksu i
 • međunarodnu kulturnu suradnju i mobilnost

CILJ I PRIORITET:

Poticanje i promicanje kulture i kulturnih djelatnosti koji pridonose ravnomjernom kulturnom razvitku i unapređivanju kulture i kulturnih djelatnosti na području Osječko-baranjske županije te utvrđivanje prijedloga javnih potreba u kulturi za 2024. godinu.

UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

 • Pravo prijave za dodjelu sredstava imaju ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne samouprave koje provode programe i projekte u području kulture
 • U postupku stručnog vrednovanja i ocjenjivanja prijavljenih programa i projekata za dodjelu financijskih sredstava radi utvrđivanja prijedloga programa javnih potreba u kulturi, ocjenjuje se kvaliteta i značenje prijavljenog programa i projekta, njihova realnost te institucionalna osposobljenost prijavitelja za njihovu provedbu

FINANCIJSKA SREDSTVA

 • Financijska sredstva za javne potrebe u kulturi koje se financiraju temeljem ovoga Javnog poziva u iznosu od 221.000,00 eura planirana su u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.
 • Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može odobriti korisniku je 133,00 eura, a najveći iznos je 15.000,00 eura.

Ovaj Javni poziv se objavljuje na internetskoj stranici Županije: www.obz.hr.

Prijava se podnosi na propisanim obrascima opisa programa/projekta i proračuna programa/projekta sa svom popratnom dokumentacijom, elektroničkim putem ili u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici:

“Za Program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu”

Osječko-baranjska županija

Pisarnica

Županijska 4

31000 Osijek

Ili

elektroničkim putem na e-mail adresu:

kultura@obz.hr.

Rok za dostavu prijedloga je 30 dana od dana objave ovoga Javnog poziva, odnosno od 15. rujna do 16. listopada 2023. godine.

Prijava se podnosi na propisanim obrascima (Ku1 i Ku2) koji moraju biti ispunjeni elektronički.

Obrasce je moguće preuzeti na internetskoj stranici Osječko-baranjske županije: www.obz.hr.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu: kultura@obz.hr

Vaš Arios!

Osoba za kontakt: marija@arios.net ili 098 208 888

Obratite nam se s punim povjerenjem.

 

NOVOSTI