JAVNI POZIV za financijranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

 

Osječko-baranjska županija, Povjerenstvo za potpore udrugama, objavio je Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu.
Prijavu programa može podnijeti udruga koja je registrirana kao udruga u službenom registru, koja provodi projekat na području Županije ili da u projektu sudjeluju udruge čije je registrirano sjedište na području Županije, koja svojim radom promiče temeljne vrijednosti i načela djelovanja sukladno Povelji o suradnji Osječko-baranjske županije i građanskih udruga, koja svoj rad temelji na potrebama zajednice prema načelima djelovanja za opće dobro, koja vodi transparentno financijsko poslovanje, koja uredno ispunjava obveze plaćanja poreza i doprinosa te druga davanja prema Državnom i Županijskom proračunu, koja uredno ispunjava obveze iz prethodno odobrenih sredstava te koja je podnijela izvješće o izvršenju projekta odnosno programa sufinanciranog sredstvima Županijskog proračuna u prethodnom razdoblju.
Temeljno mjerilo za odobravanje sredstava predstavlja stupanj značaja programa za Županiju u odnosu na sredstva potrebna za ostvarivanje tog programa.
Za finanaciranje programa koji su predmetom ovog Javnog poziva raspoloživa su sredstva:
1. za programe i projekte iz područja skrbi o umirovljenicima i poboljšanje kvalitete života starih osoba
2. za programe i projekte vezane uz provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma te za programe i projekte civilnih udruga romske manjine iz područja unapređenja položaja djece pripanika romske nacionalne manjine
3. za programe i projekte u organizaciji stambenih zajednica za mlade
4. za programe i projekte socijalnih samoposluga
5. za programe i projekte iz područja radne okupacije osoba s intelektualnim teškoćama
6. za programe i projekte psihosocijalne podrške obiteljima djece i djeci oboljeloj od malignih bolesti
7. za programe i projekte iz područja socijalne skrbi, humanitarnih i karitativnih djelatnosti
8. za programe i projekte braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata
9. za programe i projekte iz područja zdravlja i zaštite okoliša
10. za programe i projekte iz područja građanskih inicijativa, ljudskih prava i sloboda

Prijave se mogu podnijeti u vremenu od 16. siječnja do 15. veljače 2017. godine, a svi zainteresirani mogu nam se s povjerenjem javiti u ARIOS d.o.o. za izradu projekta na mail arios@arios.net, 098/208-888 ili 031/662-101.

NOVOSTI