JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA U 2024. GODINI

PREDMET JAVNOG POZIVA

Ovaj javni poziv objavljuje se na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2024. do 2027. godine u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore u svrhu samozapošljavanja pokretanjem vlastite samostalne djelatnosti u sljedećim organizacijskim oblicima: samoopskrbo poljoprivredno gospodarstvo, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo

ili druga samostalna profesionalna djelatnost.

PRIHVATLJIVI PODNOSITELJI

  • Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.
  • Prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, podnositelj zahtjeva mora imati status nezaposlene osobe i biti prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

IZNOS POTPORE

Potpora iznosi do najviše 12.000,00 eura, uključujući i navedeni iznos. Potpora je jednokratna i nepovratna ukoliko se namjenski utroši u skladu s poslovnim planom i troškovnikom.

ROK PODNOŠENJE PRIJAVA

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom pozivu traje od 11. ožujka do 9. travnja 2024. godine. Svi zahtjevi bit će riješeni najkasnije do kraja 2024. godine.

 

NOVOSTI