Javni poziv za dodjelu potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2015. godini

Na temelju članka 19. Odluke o potporama u ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije (Županijski glasnik broj 6/15), Povjerenstvo za potpore u ruralnom turizmu objavio je Javni poziv za dodjelu potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2015. godini.
Pravo prijave imaju: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva registrirani za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu, udruge registrirane za djelatnost povezane uz selektivne oblike ruralnog turizma i druge fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije.

Korisnici mogu ostvariti do 50% povrata prihvatljivih troškova.

Zainteresirani, dodatne informacije mogu pronaći na linku

ili kontaktirati Agenciju ARIOS na neki od navedenih kontakata.

Tel: 031/662-101
Mob: 098/208888
mail: marija@arios.net

NOVOSTI