JAVNI POZIV GRADA VALPOVA

04.11.2015. Belišće

Gradonačelnik grada Valpova temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 47/90, 27/93, 38/09) i Statuta grada Valpova (Službeni glasnik Grada Valpova br. 8/01, 2/06, 4/09, 2/13 i 7/13) objavio je Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi, socijalnoj skrbi i društvenim djelatnostima na području grada Valpova za 2016. godinu.

Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju ustanove u kulturi, udruge građana, vjerske zajednice, te fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost iz područja na koje se javni poziv odnosi, a koje imaju sjedište na području grada Valpova.

U Programu javnih potreba u kulturi, socijalnoj skrbi i ostalim društvenim djelatnostima na području grada Valpova sufinancirati će se:
1. Javne potrebe u kulturi,
2. Javne potrebe u socijalnoj skrbi,
3. Javne potrebe u ostalim društvenim djelatnostima

Prijedloge Programa javnih potreba pripremljene u skladu s ovim Javnim pozivom (potpis i pečat ovlaštene osobe) treba slati najkasnije do 10. studenog 2015. godine.

Više informacija možete dobiti na stranici ili nas možete kontaktirati, u Agenciju ARIOS, kako bi za Vas pripremili dokumentaciju na adresi I.G. Kovačića 49. Belišće ili na neki od navedenih kontakata:

visnja@arios.net
mob: 099/5075419

NOVOSTI