JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Osijeka u 2024.

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora u skladu s uvjetima Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Osijeka, kojim se provode mjere s ciljem jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te podizanja razine poduzetničkih znanja i vještina.

U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

  1. Potpore za pokretanje gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
  2. Potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme
  3. Potpore za certificiranje proizvoda i procesa
  4. Potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima
  5. Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije
  6. Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika
  7. Potpore za izlaganje na sajmovima i odlazak na sajmove i konferencije kao posjetitelj
  8. Potpore za digitalizaciju poslovanja.

KORISNICI POTPORE

Korisnici potpora mogu biti mikro, mali i srednji poduzetnici, isključivo trgovačka društva, obrti, zadruge i samostalne djelatnosti, koji su zakonom kojim se ureduje poticanje razvoja malog gospodarstva definirani kao subjekti malog gospodarstva. Pravo na podnošenje prijave nemaju poduzetnici u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno poduzetnici u postupku likvidacije.

UVJETI ZA DODJELU POTPORE

Prijavu za dodjelu sredstava potpore mogu podnijeti mikro, mala i srednja poduzeća, isključivo trgovačka društva, obrti, zadruge i samostalne djelatnosti.

Prijava se predaje u elektroničkom obliku putem portala E-usluge Grad Osijek!

Javni poziv bit će otvoren od 20.06.2024. do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 20.09.2024.

Detalje možete pronaći na sljedećoj web stranici: https://www.osijek.hr/natjecaji/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-iz-opceg-programa-poticanja-razvoja-poduzetnistva-grada-osijeka-u-2024-pot-os-2024/

A ukoliko trebate pomoć možete nam se obratiti s punim povjerenjem.

Mail: marija@arios.net

Mobitel: 098 208 888

Vaš Arios!

 

NOVOSTI