JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA

Grad Belišće, objavio je javni natječaj za financiranje projekata udruga iz proračuna grada Belišća u 2017. godini. Na natječaj se može prijaviti udruga čije je područje djelovanja udruge, njenih podružnica ili ustrojstvenih oblika udruge grad Belišće, da provode projekte kojima zadovoljavaju javne potrebe od interesa za grad Belišće i druge projekte koji pridonose razvitku i općem napretku grada te promiču njegov položaj i ugled, da je jedan ili više članova udruge završio obuku za pisanje projektnih prijedloga. Područje financiranja odnosi se na: kulturu, tehničku kulturu i informatiku, udruge proistekle iz Domovinskog rata, zdravstvena i socijalno-humanitarna zaštita, zaštita ljudskih prava i sloboda, djeca i mladi i očuvanje okoliša. Ukupni iznos raspoloživih sredstava iznosi 230.000,00 kuna, a svi zainteresirani mogu se prijaviti na propisanim obrascima objavljenim na belisce.hr. Rok za predaju projekata je 20.01.2017. godine.

Svi zainteresirani se također mogu javiti u ARIOS d.o.o. putem mail adrese: arios@arios.net, 031/662-101 ili na broj mobitela 098/208 888 kako bi se što prije moglo pristupiti izradi projekta.

NOVOSTI