JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA IZ PRORAČUNA GRADA BELIŠĆA ZA 2024.

Grad Belišće poziva udruge koje su programski usmjerene na provođenje projekata od interesa za opće dobro, a djeluju na području grada Belišća i čije aktivnosti pridonose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateških i planskim dokumentima Grada Belišća da podnesu prijavu za ostvarivanje financijske podrške projektima Grada Belišća u 2024. godini

Udruge sukladno ovom Javnom natječaju mogu podnijeti prijavu za financijsku podršku projektima koji se provode u 2024. godini u području:

  1. tehničke kulture i informatike
  2. zdravstvene i socijalno-humanitarne zaštite
  3. zaštite ljudskih prava i sloboda
  4. djece i mladih
  5. očuvanje okoliša
  6. promicanje vrijednosti Domovinskog rata

DATUM OBJAVE NATJEČAJA JE 06. VELJAČE 2024. godine.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE 30 DANA, A ZAVRŠAVA 07. OŽUJKA 2024. godine

Za moguće nejasnoće i dodatna pitanja slobodno nam se obratite s punim povjerenjem.

Vaš Arios!

E-mail: arios@arios.net
tel: 098 208 888

NOVOSTI