IZMJENE ZAKONA O RAČUNOVODSTVU

Zakonom o računovodstvu uređuju se pitanja računovodstva iz područja računovodstva poduzetnika, a koja se odnose na:

 • razvrstavanje poduzetnika i grupe poduzetnika,
 • knjigovodstvene isprave i poslovne knjige,
 • popis imovine i obveza,
 • primjenu standarda financijskog izvještavanja,
 • godišnji financijski izvještaji i konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja,
 • izvještaj o plaćanjima javnom sektoru,
 • revizija godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća,
 • sadržaj godišnjeg izvješća,
 • javna objava godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća,
 • Registar godišnjih financijskih izvještaja te
 • obavljanje nadzora.

Izmjene su donesene isključivo zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i odnose se na zamjenu svota koje su bile iskazane u kunama na svote u eurima.

Odredbe navedenog Zakona primjenjuju se od 1. siječnja 2023. godine.

Na području oporezivanja dobiti pripremaju se razni projekti (OECD) i propisi kojima se želi osigurati minimalno oporezivanje dobiti multinacionalnih kompanija po stopi od 15%.

Sadržaj izvješća o informacijama o porezu na dobit

Izvješće o informacijama o porezu na dobit mora sadržavati informacije koje se odnose na sve aktivnosti samostalnog poduzetnika ili krajnjeg matičnog društva uključujući aktivnosti svih povezanih društava konsolidiranih u godišnjim financijskim izvještajima za relevantnu poslovnu godinu.

Sastavlja se upotrebom zajedničkog predloška i strojnočitljivih elektroničkih formata za izvještavanje koji su uređeni provedbenim aktima Europske komisije.

Informacije se pripisuju svakoj relevantnoj poreznoj jurisdikciji na temelju poslovnog nastana, postojanja stalnog mjesta poslovanja ili stalne poslovne aktivnosti koja, s obzirom na aktivnosti grupe ili samostalnog poduzetnika, može podlijegati obvezi poreza na dobit u toj poreznoj jurisdikciji.

Valuta izvješćivanja

Valuta koja se koristi u izvješću o informacijama o porezu na dobit je valuta u kojoj su iskazani godišnji konsolidirani financijski izvještaji krajnjeg matičnog društva ili godišnji financijski izvještaj samostalnog poduzetnika.

Za sva moguća pitanja i nejasnoće stojimo na raspolaganju. Obratite nam se s punim povjerenjem.

Vaš Arios!

Osobe za kontakt:

marija@arios.net ili broj mobitela: 098208888

 

NOVOSTI