IZMJENE I DOPUNE KOLEKTIVNOG UGOVORA O GRADITELJSTVU

 

Kolektivni ugovor se primjenjuje od 01.09.2023 (sa obračunatom plaćom za rujan).

Obveznici su svi poslodavci i radnici u djelatnosti građevinarstva područje F.

Najniža plaća za najjednostavnije poslove iznosi 780 EUR-a, a promijenile su se osnovne plaće i u drugim tarifnim grupama

  • Tarifnim stavovima iz Priloga 1. VI. ID KUG-a, primjenjuju se od 01.09.2023. g.
  • Tarifnim stavovima iz Priloga 2. VI. ID KUG-a, primjenjuju se od 01.03.2024. g.

UGOVORENA SU POVEĆANJA:

  1. bruto osnovne plaće za prvih deset grupa poslova, dok plaće XI. grupe (direktori) nisu mijenjane
  2. dodatak za rad nedjeljom (50%) usklađen je sa Zakonom o rad, te ostali dodaci za otežane uvjete rada
  3. godišnji odmor – za svake 3 godine radnog staža – 1 dan; ukupno trajanje godišnjeg odmora od 5 tjedana produženo je za 2 dana
  4. prigodne nagrade – regres 300 eura i božićnica 100 eura
  5. materijalni troškovi – povećani su minimalni iznosi naknada: dnevnice za rad na terenu, odvojeni život, troškovi putovanja na posao i s posla – za korištenje osobnog vozila, prehrana, nagrade učenicima na praksi, solidarne potpore za dugotrajno bolovanje, otpremnina za umirovljenje.

Plaća se isplaćuje do 15. u mjesecu.

Ako poslodavac nije osigurao prehranu, radnik ima pravo na novčanu paušalnu naknadu za podmirenje troškova prehrane u visini od 33,00€ do 66,36€ mjesečno, odnosno za iznos proporcijalan broju određenih radnih dana u mjesecu.

Za sva moguća pitanja i nejasnoće stojimo na raspolaganju.

Vaš Arios!

Osobe za kontakt:

marija@arios.net ili broj mobitela: 098208888

 

NOVOSTI