Istek certifikata za fiskalizaciju – nakon 5 godina/ XML shema JOPPD obrasca

Poštovani članovi, niže dostavljamo informacije preuzete sa stranica Porezne uprave, a za koje smatramo da Vam mogu biti korisne u poslovanju:

Istek certifikata za fiskalizaciju – nakon 5 godina

XML shema JOPPD obrasca

 

NOVOSTI