INFORMATIVNA RADIONICA O MOGUĆNOSTIMA FINANCIRANJA PROJEKATA IZ EU FONDOVA

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje (RRA SiB) i LAG Karašica kao partneri na projektu Bottom-Up koji financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda organizirali su Informativnu radionicu o mogućnostima financiranja projekata iz EU fondova.

Radionici je prisustvovalo 15-ak polaznika kojima su predstavljene mogućnosti za financiranje projekata iz fondova Europske unije, upoznati su s fondovima Europske unije, njihovim ciljevima i aktivnostima, iznosima i stopama financiranja.

Radionici su prisustvovali i predstavnici Agencije ARIOS, Višnja Mihaljević, mag. oec i polaznica stručnog osposobljavanja Kristina Mucić, mag. iur.

NOVOSTI