INFO: Zapošljavanje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

 

Dana 14. prosinca 2017. na snagu je stupio novi Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Nar. nov. br. 121/17).

Kako se on odnosi, između ostalog i na pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, kao i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima , evo samo nekoliko kratkih informacija za one koji se nalaze u ovoj skupini.

Novi Zakon o hrvatskim braniteljima donosi niz novina po pitanju načina ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji:

– proširuje se krug osoba koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju
– prednost mogu ostvariti i zaposleni hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji
– povećava se količina dokaza koju je osoba koja se poziva na pravo prednosti dužna uz prijavu na natječaj pri-ložiti te se izričito propisuje vrsta i starost potvrda kojima se dokazuje status branitelja odnosno dokaz nezaposlenosti
– uvodi se obveza unosa u tekst natječaja ili oglasa svih dokaza koje je kandidat dužan priložiti u svrhu dokazivanja uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Kao poticajne mjere zapošljavanja pripadnika braniteljsko stradalničke populacije, novim Zakonom o hrvatskim braniteljima uvedene su olakšice za poslodavce koji zapošljavaju djecu smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Radi se o mjerama kojima se poslodavci oslobađaju plaćanja doprinosa na plaću radnika koji imaju status djeteta smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u sljedećih pet godina.

Poslodavac koji zaključi ugovor o radu s osobom koja ima status djeteta smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja, oslobađa se plaćanja doprinosa na njezinu plaću (doprinosa za zdravstveno osiguranje, doprinosa za zaštitu zdravlja na radu i doprinosa za zapošljavanje) u razdoblju do pet godina od zasnivanja toga radnog odnosa, uz kumulativno zadovoljavanje sljedećih uvjeta:

– da se ugovor o radu zaključuje na neodređeno vrijeme
– da je osoba u trenutku zasnivanja toga radnog odnosa starija od 29 godina
– da prethodno nije imala sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s tim istim poslodavcem.

NOVOSTI