Info za članove HUP-a: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Poštovani članovi,

dana 15. travnja 2020. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 46/2020).

Ovim dopunama Zakona o ovrsi nad novčanim sredstvima nisu regulirane ovrhe koje provode poslodavac i HZMO.

Izmjenom zakona zaustavlja se ovršavanje novca po računima fizičkih osoba tijekom trajanja posebnih okolnosti vezanih uz epidemiju koronavirusa što znači da bi blokirani građani mogli raspolagati cjelokupnim primanjima, a ne samo onima koja im sjedaju na zaštićeni račun. Također, u razdoblju deblokade, zaustavilo bi se i zaračunavanje zateznih kamata na glavnicu duga.

Zakon bi trebao biti u primjeni tri mjeseca.

Omogućava se privremeni zastoj svih ovrha na novčanim sredstvima po računu fizičkih osoba, čime će se fizičkim osobama omogućiti raspolaganje svim primanjima koja primaju na račune u bankama kako bi lakše prebrodili razdoblje posebnih okolnosti koje znatno utječe na njihovu financijsku situaciju (ne odnosi se na ovrhu koju provodi poslodavac)

Regulira se i zastoj tijeka zatezne kamate te one ne teku za vrijeme dok traju posebne okolnosti.

Financijska agencija neće provoditi ovrhu na novčanim sredstvima fizičkih osoba za vrijeme važenja ovog Zakona, a to je 3 mjeseca od njegovog stupanja na snagu, uz mogućnost dodatnog produljenja važenja Zakona.

Navedena obustava provedbe ovrhe neće se odnositi na:

– ovrhe radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta,

– druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću (to su u pravilu druga uzdržavanja i naknade štete radi izgubljenog uzdržavanja),

– tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine,

– ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka te

– u slučaju ovrhe po računu specifične namjene (npr. račun stambene pričuve).

Ako ovršenik nakon zastoja provedbe ovrhe nema niti jednu od gore navedenih osnova po kojoj se ovrha i dalje provodi, Fina će bankama ovršenika poslati nalog za deblokadu računa u roku od 10 radnih dana.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Fina će i dalje zaprimati nove osnove za plaćanje i evidentirati ih u Očevidnik, ali bankama neće slati naloge za izvršenje.

Također, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ne teče zatezna kamata te Fina neće obračunavati zateznu kamatu koja je određena u osnovi za plaćanje. Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ne teku rokovi propisani ovim Zakonom ili posebnim zakonima koji su vezani za trajanje blokade računa i postojanje neizvršenih osnova za plaćanje.

Nakon prestanka posebnih okolnosti, Fina će nastaviti s provedbom ovrhe sukladno odredbama Zakona, što znači da će nastaviti provoditi ovrhu temeljem osnova za plaćanje u odnosu na koje je zastala i u odnosu na one koje je zaprimila za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, te postupati na način propisan ostalim odredbama Zakona u odnosu na sve novozaprimljene osnove za plaćanje.

NOVOSTI