Implementacija Zakona o zaštiti potrošača u praksi

Županijska komora Osijek u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i Sektorom za trgovinu HGK organizira besplatnu edukaciju na temu :

„Implementacija Zakona o zaštiti potrošača u praksi“,

17. veljače 2015. godine u 11 sati u Županijskoj komori Osijek, Europske avenije 13, Osijek.

Edukaciju će voditi stručnjaci Uprave za trgovinu i unutarnje tržište Ministarstva gospodarstva. Teme edukacije su implementacija Zakona o zaštiti potrošača te novine u Zakonu o trgovini i Pravilniku o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica. Sudjelovanje na edukaciji je besplatno. Predviđeno trajanje seminara je 2h i 30min.

Eventualna pitanja na navedene teme mogu se prethodno dostaviti na e-mail adresu: jweber@hgk.hr kako bi predavači na samoj edukaciji imali već pripremljene odgovore. Nakon edukacije biti će prezentirane usluge Centra za mirenje i Suda časti pri HGK, koji u potrošačkim sporovima može rješavati, sporove između potrošača i trgovaca. Molimo potvrdite svoj dolazak najkasnije do 16. veljače 2015. godine popunjenom prijavnicom u prilogu na e-mail adresu: jweber@hgk.hr ili na fax. 031 223 824.

Kontakt osoba ispred ŽK Osijek, Odsjeka za trgovinu: Josipa Weber Tojagić, 031 223 820.

Poziv
Prijavnica

NOVOSTI