HZZ – Izmjene kriterija u Potpori za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

 

Izmjene kriterija u Potpori za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19), 06.05.2020. godine

Važno:

• Iznajmljivači privatnog smještaja ne mogu koristiti mjeru.
• Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak ne mogu koristiti mjeru.
• Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu za mjesec travanj i svibanj 2020.g., uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO- a do dana 29.02.2020.g., te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.
• Osobe koje obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje prema Zakonu o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20), ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi ili ako nisu korisnici mirovine mogu koristiti mjeru.
• Osobe koje u okviru kulturnog i kreativnog sektora obavljaju djelatnost samostalno i koji uplaćuju doprinose obveznih osiguranja (mirovinsko i zdravstveno) prema iznosima za uplatu doprinosa obveznih osiguranja koje mu odredi Porezna uprava (samostalni umjetnici, medijski djelatnici i dr.), a koji zbog nastalih okolnosti poput otkazivanja javnih događanja, manifestacija, predstava, eventa i sl., su ostali bez izvora prihoda, mogu koristiti mjeru, ukoliko im doprinose ne financira Ministarstvo kulture.
• Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, 44/96), upisane u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture mogu predati zahtjev za očuvanje radnih mjesta samo za poslove u kojima ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14).

Način odabira korisnika:
Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 08. travnja do 7. svibnja 2020. godine odobravat će se isplate troškova plaće za travanj i svibanj 2020. godine. Iznimka su poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera za koje će se odobravati isplate za travanj i svibanj za zahtjeve zaprimljene do 15. svibnja 2020. godine.

Način predaje zahtjeva:
Zahtjev se predaje putem on line aplikacije na web adresi mjera-orm.hzz.hr. Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera zahtjeve predaju isključivo elektroničkom poštom (e-mail).

Dokazi o isplaćenoj plaći:
Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), oznaka Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) i OIB svakog radnika za kojeg je isplaćena Potpora za svaki mjesec isplate plaće.

NOVOSTI