Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je dopune za mjeru Stalni Sezonac

CILJ MJERE
Cilj mjere je financijska podrška radnicima – sezoncima u razdoblju kad ne rade, a kako bi se osigurala potrebna radna snaga poslodavcima iz svih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblja smanjenog obujma posloa zbog sezonskog obilježja poslovanja.

TRAJANJE MJERE
Mjera traje 6 mjeseci, uz mogućnost produžetka za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih virusom COVID – 19.

FINANCIRANJE MJERE
Poslodavcu – 100% troška produženog osiguranja za prva 3 mjeseca, a u narednom razdoblju koje može trajati najduže 3 mjeseca, 50% produženog osiguranja.
Nakon isteka prvih 6 mjeseci za poslodavce koji već koriste mjeru, a za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih virusom COVID -19 100% troška produženog osiguranja.
Korisniku – novčana pomoć isplaćuje se za najviše 6 mjeseci produženog mirovinskog osiguranja u iznosu koji se utvrđuje na temelju izračuna novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, a najviše u visini 70% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu RH za prvih 90 dana, a 35% za preostalo razdoblje.
Nakon isteka prvih 6 mjeseci za osobe koje su koristile mjeru, a za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih virusom COVID – 19 50% neto iznosa minimalne plaće u iznosu od 1.6250,00 kn (Zakon o dopuni Zakona o tržištu rada, NN 32/2020).

NOVOSTI